Toplumsal Yapının Unsurları (Bileşenleri, Öğeleri ) Nelerdir?

  • Whatsapp
Toplumsal Yapının Unsurları Nelerdir
Toplumsal Yapının Unsurları Nelerdir

Toplumsal yapının unsurları; Sosyal yapı gibi böylesine geniş bir kavramı tartışmak kolay bir iş değildir. Tarihte odaklandığımız zamana bağlı olarak, toplumlarımızı, gruplarımızı ve diğer insanlarla ve dış dünyayla olan tüm ilişkilerimizi oluşturan yapıların nasıl değiştiğini görebiliriz. Tüm toplumlarda en yaygın unsurları açıklarken zorluklarla karşılaşabilmemize rağmen, sosyal yapı kavramına nasıl yaklaşmanız gerektiğine işaret edebilir

Toplumsal Yapı Nedir?

Sosyal bilimlerde, yapı terimi ile her zaman bir sorun vardır. Bunu düşündüğünüzde, bu terim daima toplumun farklı kesimleri arasında bir düzeyde tutarlılığın var olduğunu ima eder. Bu tutarlılık, bu farklı sosyal yapılar arasında iletişim olduğunu ve onlarla insan olarak yaşadığımız tecrübenin davranışımızı büyük ölçüde şekillendirdiğini ima eder.

Yapının kendisi, bu perspektiften, bireyler üzerinde hareket eden ve belirli bir kültürün normlarının ve değerlerinin aktarılabileceği bir düğüm noktası olarak hizmet eden bir şeydir. Bu nedenle, sosyal yapıların karşılıklı bağımlılığı ve belirli bir toplumun yeni potansiyel üyelerini eğitme ve yaratma yetenekleri genellikle bilimde, örneğin sosyolojide bir odak noktasıdır.

Bununla birlikte, belirli yapıların elbette her toplumda çeşitli biçimlerde ve tasarımlarda nasıl göründüğünü görebiliriz.

Toplumsal Yapının Öğeleri : Aile

Muhtemelen seçmediğiniz en önemli şey ailedir

Muhtemelen seçmediğiniz en önemli şey ailedir. Önünüzdeki hayatı öğrenmek ve uymanız gereken kuralları öğrenmek için ailenizden aldığınız eğitimden daha iyi bir yer yoktur. Birincil olarak sosyalleşme çok önemlidir. Toplumun diğer bölümlerine veya yapılarına katılmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan çok fazla bilgiyi aktarabilecek kişi ailenizdir.

Toplumsal Yapının Öğeleri : Eğitim Sistemi

Toplumsal Yapının Unsurları Nelerdir

Toplumsal Yapının Unsurları; İlkokula başladığınız an, zaten var olan en büyük sosyal yapılardan birinin bir parçası olursunuz. Tüm sosyal yapıların takip ettiği kritik faktörün bilgi aktarımı olduğunu hatırlıyor musunuz?  Eğitim sistemi, toplumun genç üyelerinin dünyayı öğrenebileceği  devlet tarafından oluşturulmuş bir sosyal yapıdır.

Bununla birlikte, bu listede yer alan unsurların hiç biri birbirinden bağımsız değildir. Okulda öğrenilen bilgiler her zaman diğer tüm büyük sosyal yapılara bağlıdır.

Toplumsal Yapının Öğeleri : Din / İnanç Sistemi

Toplumsal Yapının Unsurları Nelerdir

Din aynı zamanda bugün de var olan temel sosyal yapılardan biridir. Terimin en genel anlamında ahlaki inançlar, öncelikle belirli bir toplumda baskın olan din türünden etkilenir. Bu din türleri sosyal yapı unsurunda oldukça etkili bir sistemdir. 

Toplumsal Yapının Öğeleri : Ekonomik Sistem

Ekonomik Sistem

Ekonomik sistem bir üst yapıdır ve bakış açınıza bağlı olarak, toplumun en önemli yapısı olabilir. İşe değer verme şeklimiz, piyasanın oluşturulma yöntemleri, maaşlar ve işçi hakları, belirli bir ülkenin veya bir ulusun ekonomilerini nasıl ele aldığına göre belirlenir.

Toplumsal Yapının Öğeleri : Devlet Sistemi

Toplumsal Yapının Unsurları Nelerdir

Son olarak, bir sosyal yapı ile yukarıda bahsettiğimiz toplumun tüm bölümlerini kapsayacak ve kontrol altına alacak bir sistem gereklidir. Bu da devlet sistemidir. Devlet ya da devletin siyaseti, hayatınızı akla gelebilecek her şekilde şekillendiriyor. Vergileriniz ne kadar yüksek, ikiden fazla çocuğunuz olabilir mi, kürtaj yapabilir misiniz, bir işe başlayabilir misiniz bunların hepsi devletin elinde.

Sapkınlık Nedir? Normal Davranış ve Sosyal Sapma Nedir?

  • Whatsapp
Haber Al
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments