Heterotrof Nedir? Başlıca Heterotrof Çeşitleri

  • Whatsapp
Heterotrof Nedir
Heterotrof Nedir

Heterotrof Nedir?

Heterotroflar, enerji üretmek ve kendi yaşamlarını sürdürmek için diğer kaynaklardan organik karbon tüketen organizmalardır. Heterotroflar, kendi yiyeceklerini fotosentez yoluyla üretemezler ve bu nedenle gıda tedarikine yönelik ototroflara tamamen güvenirler. Heterotroflar, canlı tutmak için bitkileri ve algleri tüketen otçulları, omnivorları ve etçilleri içerir.

Tüm canlı organizmaların yaklaşık yüzde 95’i heterotroflardır. Bu, ototrof olan bitkilerden veya hayvanlardan yiyecek alması gereken insanları içerir. Ototroflar, fotosentez olarak bilinen bir işlemle bitkiler dahil kendi yiyeceklerini üreten organizmalardır. Bazı mantar ve bakteri türleri heterotroflar olarak sınıflandırılır. Herbivorlar, ototrofların birincil tüketicileridir, çünkü gıda ve besin maddelerini doğrudan bitkilerden elde ederler. Sonuç olarak, herbivorlar besin zinciri seviyesinde ikinci sıradayken, etoburlar ve omnivorlar besin zincirinin en üstünde yer alır.

Heterotrof Teriminin Kökeni

‘Heterotrof’ terimi ilk kez 1946’da mikrobiyolojide organizmaları beslenmelerine göre sınıflandırmak için kullanılmıştır. Bu terim şimdi ekoloji dahil birçok alanda kabul edilmiştir. Besin zincirinin çeşitli seviyelerini ve karşılıklı bağımlılık seviyelerini tanımlamak için kullanılır.

Başlıca Heterotrof Çeşitleri

Heterotrof beslenme
Heterotrof beslenme

Heterotroflar, büyüme ve üreme için azaltılmış karbon bileşikleri tüketmekten elde edilen besinleri kullanır. Alınan tüm besinleri, karbon tespiti için elde edilen enerjinin bir bölümünü kullanan ototrofların aksine, sürdürmek için kullanırlar. Heterotroflar, hayatta kalmak için diğer organizmaların metabolik işlemlerine dayanır, çünkü bunlar fosfor, azot ve kükürt gibi gerekli tüm besin maddelerini elde etmek zorundadır. Tükettikleri organizmalar bu besin maddelerine sahip değilse, ölebilirler.

Üç ana heterotrof tipi vardır. Bunlar kemoheterotrof, detritivor ve fotoheterotroftur.

Kemoheterotrof

Kemoheterotroflar, önceden oluşturulmuş organik bileşiklerin oksidasyonu yoluyla enerji elde eder. Bu şekilde, kimyasal enerjiyi kaynakları olarak kullanırlar. İyi bir kemoheterotrof örneği insan ve mantarları içerir.

Fotoheterotroflar

Fotoheterotroflar enerji elde etmek için karbon dioksit yerine ışık kullanırlar. Yağ asitleri, karbonhidratlar ve sülfürik olmayan bakteriler gibi çeşitli organik bileşiklere güvenirler.

Detritivorlar (çürükçüller)

Bunlar, ayrışan hayvanları, bitkileri ve dışkıları tüketerek yiyecek elde eden heterotroflardır. Bunlar, ayrıştıran bitki ve hayvan materyalini parçalayan mantarları içerir. Detritivorların rolü, ölü bitki ve hayvan materyallerinin geri dönüşümüne yardımcı olması için çevre için önemlidir. Bu daha sonra, besinleri geri getirerek ekosistemde sağlıklı bir denge oluşturur.

Heterotrofların Ekosisteme Önemi

Heterotroflar, ototroflar için organik bileşikler sağlayarak ekosistemdeki dengeyi korumaya yardımcı olur. Mantarlar gibi belirli heterotroflar, ayrışmış bitki ve hayvan materyallerinin azaltılmasında yardımcı olur. Bu geri dönüşüm faaliyeti çevredeki atıkları azaltmada önemlidir.

Organik karbon kaynaklarına bağlı bazı heliobakteriler suya doymuş topraklarda bulunur. Burada, anaerobiktirler ve toprakların verimliliğini arttırmada yardımcı olurlar.

Çoğu heterotrof, çevredeki ortama karbondioksit verir. Gaz alışverişi süreçlerinde, bitkiler bu yan ürünü fotosentez işlemi için kullanırlar.

  • Whatsapp
Haber Al
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments