Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir?

  • Whatsapp
Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir?
Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir?

Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir?

Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir? hakkında detaylı olarak anlatacağız. Geçmişten günümüze tarihe geçmiş demokrasi ve cumhuriyet ile ilgili olayları örnekleriyle anlatmaya çalışacağız.

Demokrasi” kelimesi çoğu zaman modern hükumetleri tanımlamak için kullanılsa da, çoğu durumda “Cumhuriyet” kelimesi aslında daha doğrudur.

Cumhuriyetler ve demokrasiler, vatandaşlara oy kullanma ve yönetişim yapma hakkı tanınan geçerli hükumet sistemleridir. Bununla birlikte, ikisi arasında, bir bireyin hukuk yaratma konusundaki katkısı farklıdır.

Cumhuriyet: Bir yapı içinde, genellikle bazı hakları hükumetin, yani bir anayasa tarafından değiştirilemez tutan temel zemindir.

Demokrasi: Bir sistemde, seçilen çoğunluk mevcut siyasi çerçeveye yeni yasalar önerebilir ve uygulayabilir. Her bir siyasi sistemin sınırlamalarındaki bu kritik fark, azınlık hakları meselelerinde sıklıkla ortaya çıkmakta ve büyük bir öneme sahiptir.

Eski Siyasal Sistemlerin Seçmen Hakları ve Sorunları

Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir
Cumhuriyet İle Demokrasi Arasındaki Fark Nedir

En bilinen demokrasilerden biri, MÖ 500 yılına kadar uzanan Roma Cumhuriyeti’nde uygulanmış olanıydı , kendi anayasasına bile sahip olan temsili bir sistemdi. Yazılmamış olmasına rağmen, toplumda belirli bir anda mevcut olan şartlara bağlı olarak değişime uğradı.

En önde gelen klasik Yunan filozofu Socrates, demokratik sistemin inşa edilmesi gerektiği konusunda bir sorunla karşılaştı. Onun bakış açısına göre, oylama her vatandaşın üstlenmesi gereken çok sorumlu bir roldü ve öğretilmesi gereken bir şeydi. Onun için, oy kullanma sürecine katılmak için iyi bilgilendirilmemiş ve eğitimli birisine izin vermek bile tehlikeliydi.

Hem demokratik hem de cumhuriyetteki hükümet türleri, monarşi veya oligarşi gibi önceki sistemlerin çok iyi çalışmadığını fark ettiğinde gerçekleşti . Kanun yaratma ve insan hakları artık tek bir kişinin, ailenin ya da küçük bir insan grubunun ellerine güvenmeyecek ve demokrasinin ya da cumhuriyetin temsili sistemleriyle yapılmayacaktı. Bunun amacı, her vatandaşa aynı oy hakkını veren politik bir sistem oluşturmaktı, böylece günlük yaşamlarını düzenleyen yasalarda söz sahibi olabilirlerdi.

Temsil Sistemi: Hem Demokrasilerde hem de Cumhuriyetlerde

Örnek Olay: İsviçre

Dünyanın en iyi demokrasi örneklerinden biri İsviçre‘de görülebilir. Ülkenin federasyonlarının anayasasında herhangi bir değişiklik veya ekleme yapmak için referandum yapılması gerekmektedir. Anayasada yapılan bu değişiklikler, popüler inisiyatifle İsviçre vatandaşı olan herkes tarafından bastırılabilir. Girişimin şartları yerine getirilmişse, herkesin söylediği referandum yoluyla yasalara itiraz edilebilir ve değiştirilebilir.

Örnek Olay İncelemesi: ABD

Amerika Birleşik Devletleri cumhuriyet devletlerinin mükemmel bir örneğidir. ABD, eyaletlerden (Teksas veya Florida gibi) oluşur ve her birine, seçimlerle devletin kimin temsilcisi olacağını seçme fırsatı verilir. Bu temsilciler daha sonra bir siyasi parti oluşturmak için daha büyük gruplarda toplanırlar. En fazla seçilen temsilciye sahip olan parti hükümeti oluşturabilir.

Hem demokratik hem de cumhuriyet tipi hükümetler’de görülebilecek olan temsil sistemi, bu nedenle, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen sorunlarla uğraşırken ve aynı zamanda vatandaşların kanun yaratmalarına izin veren bir araçtır.

Her ne kadar demokrasi günümüz ve çağın politik söyleminde yaygın bir payda olsa da, bir cumhuriyet, dünya hükümetlerinin çoğunu tanımlayan en yaygın ve doğru sistemdir. Bu hükümetler bazı şekillerde farklılık gösterir ve başkanlık veya parlamenter sistemler hatta İngiltere veya Japonya gibi anayasal monarşiler şeklinde olabilirler.

Bir diğer yazımızda Anarşizm Nedir? Hakkında sizlere detaylı olarak anlattık. Hemen inceleyebilirsiniz.

  • Whatsapp
Haber Al
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments