Anarşizm Nedir, Anarşizm Türleri Nelerdir

  • Whatsapp
anarsizm
Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Anarşizm nedir? Anarşizm kelimesi, ” anarşi “ kelimesinden ” ısm ” son eki ile oluşur.“Anarşi” kelimesi, “otorite olmadan” anlamına gelen Yunanca bir kelime olan “anarchos” dan, gönüllü kurumlara dayanan kendi kendini yöneten toplumları savunan bir siyaset felsefesinden türetilmiştir. Genellikle vatansız toplumlar olarak adlandırılan anarşizm, devlet fikrine karşı olumsuzdur ve onu gereksiz, istenmeyen ve zararlı olarak tutardır.

Bir devlette muhalefet merkezidir. Bununla birlikte, anarşizmde, insan ilişkilerinin yürütülmesinde hiyerarşik organizasyon veya karşıt otoriteyi gerektirir. Anarşizm, 20. yüzyılın başlarında sözcük boyunca yayılmadan önce Batı’da gelişti.

Genellikle, anarşi, komünizmin ya da katılımcı ekonominin otoriter yorumlarına karşı çıkan birçok anarşist ekonomi ve hukuk felsefesiyle çok solcu bir ideoloji olarak kabul edilir.

anarsizm 1
genellikle, anarşi, komünizmin ya da katılımcı ekonominin otoriter yorumlarına karşı çıkan birçok anarşist ekonomi ve hukuk felsefesiyle çok solcu bir ideoloji olarak kabul edilir.

Anarşizm Türleri

Birbirine bağlı farklı tiplerde ve varolan anarşizm gelenekleri vardır. Düşünceler türlerinin kolektivizmden bireyciliğe kadar her şeyi farklılaştırabilir ve destekleyebilir. Anarşizmin türleri, genellikle bireysel anarşizm veya sosyal anarşizm kategorilerine ayrılmıştır. Her iki düşünce türlerinin de farklı kökenleri vardır. Bireyci anarşizm olumsuz özgürlüğe vurgu yapar. Bu durumda, bireyci bir anarşist bir birey üzerindeki devlete ya da sosyal kontrole karşı çıkarken, bir sosyal anarşist tam tersine inanıyor, tam potansiyelini elde etmek için topluma ihtiyaçlarının yerine getirilmesi gerektiğine inanıyor. Buna pozitif özgürlük denir.

Diğer anarşizm türleri kronolojik ve teorik anlamda gelir. 19. yüzyıl boyunca yaratılmış olanlar ve sonra gelenler var. Birincisi klasik anarşist düşünce okullarıdır, ikincisi ise klasik sonrası okullardır. Bu grupların ötesinde, felsefi anarşizm var. Bu, devrimin ondan kurtulma zorunluluğunu kabul etmezse, devletin hiçbir ahlaki meşrutiyetine sahip olmadığı teorik bir konumu somutlaştıran anarşist bir düşünce okuludur.

Öncü sosyalist ve Fransız siyasi yazar Pierre-Joseph Proudhon, kendisine isteyerek anarşist diyen ilk kişiydi. Tartışmalı Qu’est-ce que la propriete’de (mülk nedir) toplumun gerçek yasalarının otorite ile hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Doğal sosyal düzenin ortaya çıkmasını ve nihai olarak otoritenin dağılmasını öngördü. Proudhon, ideal siyasi olanaklar ve pratik yönetişim arasında ayrım yaptı.

Karşılıklı anarşizm Federasyon, gönüllü sözleşme, serbest dernek ve kredi ve para reformu endişelidir. Kolektivizm anarşizm, öte yandan, devrimci sosyalizmi ifade eder. Kolektivist anarşistler, herhangi bir üretim aracının tüm özel mülkiyetine karşı çıkarken kolektif mülkiyeti savunurlar. Anarko-komünizm, para, pazarlar, devlet ve özel mülkiyetin kaldırıldığı bir teoridir, ancak kişisel mülkiyete saygı hala korunur. Bunun yerine, üretim araçlarının ortak mülkiyeti vardır, gönüllü dernek ve onların tüketimi ilkesine dayanmaktadır, ” her biri kendi yeteneğine göre, her biri kendi ihtiyacına göre.” Bireyci anarşizmin kendi içinde çeşitli gelenekleri vardır, ancak hepsi bir birey üzerinde ve diğer dış belirleyicilere karşı iradelerini vurgular.

Yeşil anarşizm (eko-anarşizm olarak da adlandırılır) çevresel konulara vurgu yapar, anarka-feminizm anarşizmi feminizm ile patriarşiyi istemsiz zorlayıcı bir tezahür olarak görür, anarko-pasifizm toplumsal değişim mücadelesinde şiddeti reddeder ve belirli bir dinin öğretileri dini anarşizme ilham verir.

Birinci Dünya Savaşı ve Başlıca Nedenleri

  • Whatsapp
Haber Al
Bildir
guest

Bu yazımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ve yorum panelinden iletin;  sizlere ücretsiz olarak destek gönderelim.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments